Prawnik po Twojej stronie

Polityka prywatności

1. Wstęp.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz sposób i zasady wykorzystywania plików cookies na Stronie Internetowej znajdującej się pod adresem www.radcaprawnysiedlce.pl
1.1. Definicje
– Administrator – administrator danych osobowych (a jednocześnie operator Strony Internetowej), którym jest Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Sysik z siedzibą pod adresem 08-110 Siedlce ul. Józefa Piłsudskiego 58, nr NIP 8212198519, nr REGON 142627683,
– Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej,

– Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.radcaprawnysiedlce.pl
2. Pliki Cookies.
2.1 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Ciasteczka na Stronie Internetowej pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu oraz zbieraniu danych do celów statystycznych oraz do mechanizmów zapewniających wiedzę ogólną, w jaki sposób Użytkownicy strony wykorzystują Stronę Internetową. Pliki cookies wykorzystują również serwisy zewnętrzne, do których Strona Internetowa się odwołuje. Na przykład prezentując interaktywną mapę dojazdu.
2.2 Zablokowanie lub zmianę zakresu używania plików cookies każdy Użytkownik może zmienić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies.
2.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest operator Strony Internetowej. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez partnerów dostarczających multimedia lub zewnętrzne skrypty (np. zapewniające poprawną prezentację mapy dojazdu).

3. Dane osobowe.
3.1 Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3.2 W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.3 W ramach korzystania ze Strony Internetowej, a w szczególności w ramach procedury
wypełnienia formularza przeznaczonego do kontaktu, przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika:
– imię
– nazwisko
– numer telefonu
– adres email
3.4 Ustawienia zewnętrznych skryptów takich jak statystyki (w tym Google Analytics) zostały zmodyfikowane tak, aby ograniczyć ryzyko możliwości zebrania jakichkolwiek dodatkowych danych osobowych do minimum (m.in. poprzez anonimizację numerów IP).
3.5 Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane lub udostępniane innym podmiotom na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.
3.6 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu odpowiedzi na korespondencję
przekazaną za pomocą formularza kontaktowego lub realizację postanowień tejże korespondencji.
3.7 Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres wymagany na realizację
postanowień zawartych w wypełnionym formularzu kontaktowym oraz przez okres 1 roku
kalendarzowego od dnia zakończenia realizacji tychże postanowień.
3.8 Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych osobowych Użytkowników.

4. Postanowienia końcowe.
4.1 Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 20.02.2023 roku.
4.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej
przyczyny, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania Polityki Prywatności do
przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej, poprawy obsługi Użytkowników lub zmian wynikających z innych sytuacji, które wymagają zmiany niniejszego dokumentu.
4.3 Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.
4.4 Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do
Administratora w formie pisemnej lub telefonicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych informuje, że:

1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora: Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Sysik z siedzibą pod adresem 08-110 Siedlce ul. Józefa Piłsudskiego 58, nr NIP 8212198519, nr REGON 142627683.

2. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, PESEL, inne) będą przetwarzane w celu oferowania usług Administratora, w celu zawarcia i wykonania umowy, utrzymania relacji związanych z trwającą umową, marketingu bezpośredniego usług Administratora oraz w celach analitycznych i profilowania, które mają na celu dopasowanie oferty do oczekiwań Klienta. Dane osobowe zostały podane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

(Dz. U. L 119 z 4.5.2016).

3. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, poprawiania oraz trwałego usunięcia (prawo do zapomnienia), ograniczenia ich przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

5. W celu złożenia wniosku o zmianę lub usunięcie danych, sprzeciwu oraz skargi należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora związanych z celem przetwarzania oraz przekazywane innym podmiotom lub organom na podstawie obowiązujących przepisów.

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Administrator chroni dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności przetwarzanych danych osobowych.

© 2022 Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Sysik