Prawnik po Twojej stronie

Przedsiębiorcy i klienci instytucjonalni

Kompleksowo obsługujemy przedsiębiorców, samorządy oraz klientów instytucjonalnych.
Wieloletnia praktyka, którą posiadamy pozwala na udzielanie właściwych informacji dotyczącej danej sprawy.
Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy dot. obsługi prawnej w Twojej firmie bądź spółce.
W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców prowadzimy:

Obsługę bieżącą

porady prawne, analizowanie umów gospodarczych, sporządzanie wezwań do zapłaty, itp.

Zakładanie i rejestracjęspółek handlowych

Sporządzanie umówspółek cywilnych

Sporządzanie umówo wspólne przedsięwzięcie gospodarcze

obsługę organówspółek kapitałowych

postępowania rejestroweprzed KRS

Windykacjęnależności

zastępstwo procesowew sprawach gospodarczych

m.in.: o zapłatę faktur, o zwrot zadatku, o roszczenia z tytułu umów: o dzieło, sprzedaży, dostawy, robót budowlanych, przewozu, spedycji, itp.,

zastępstwo procesowew sprawach z tzw. skargi pauliańskiej

sprawy z subsydiarnej odpowiedzialnościczłonków zarządów spółek kapitałowych oraz wspólników handlowych spółek osobowych

sprawy z powództwprzeciw egzekucyjnych

sprawy dotyczącekar umownych

sprawy dotyczące administracyjnychkar pieniężnych

inne sprawydo uzgodnienia

Proponujemy Państwu profesjonalną współpracę i wsparcie we wskazanych wyżej dziedzinach prawa, w tym bieżącą obsługę prawną, opiniowanie oraz przygotowywanie umów gospodarczych, jak również pism przedsądowych (np. z wezwaniem do zapłaty), prowadzenie w imieniu spółki lub każdego innego podmiotu spraw sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych w całej Polsce, obronę przed wierzycielami, a także sporządzanie pism w ramach stosunków pracy (np. z wypowiedzeniem pracownikowi umowy o pracę).
Stała obsługa prawna zapewni Państwa spółce spokojne prowadzenie działalności w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu prawnym. W przypadku skorzystania z oferty stałej obsługi prawnej gwarantujemy udzielanie pomocy prawnej i konsultacji prawnych także w sytuacjach nagłych wymagających szybkiej reakcji.
Stała obsługa prawna, w przeciwieństwie do usług doraźnych, skutkuje wyższą jakością świadczonych usług prawnych, albowiem stała współpraca pozwala profesjonalnemu radcy prawnemu na szczegółowe i pełne zapoznanie się ze sprawami prowadzonymi przez klienta. Przekłada się to na możliwość wyboru najbardziej efektywnego sposobu działania oraz na wybór najskuteczniejszego rozwiązania.
Stała obsługa prawna pozwoli rozwiązać problemy związane z częstymi zmianami przepisów, uzyskać profesjonalną analizę szans i zagrożeń związanych z otoczeniem oraz uporać się z problemem nieuczciwych kontrahentów lub pracowników. Obsługa prawna prowadzona przez radcę prawnego gwarantuje także bezpieczeństwo prawne i poufność. Każdy radca prawny jest związany bezwzględnym obowiązkiem zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie pozyskał w związku z obsługą prawną.
Zakres porad prawnych i spraw sądowych prowadzonych przez Kancelarię obejmuje:

Prawo cywilne i nieruchomości

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo gospodarcze

Prawo karne

Prawo administracyjne

Dowiedz sięwięcej

Formularz kontaktowy

Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą usług świadczonych przez Kancelarię. Skontaktuj się z nami, a udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania.
    © 2022 Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Sysik