Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w naszej Kancelarii Adwokackiej
Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Porady prawne, opiniowanie i reprezentacja przed sądami rejonowymi i okręgowymi w sprawach dotyczących m.in.:

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w trakcie trwania stosunku pracy,
 • sporządzania wewnętrznych aktów prawnych (np. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania),
 • wynagrodzenia za pracę,
 • przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • odszkodowania,
 • mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • świadczeń należnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • Nasz radca prawny prowadzi sprawy rownież osob spoza Siedlec, jak np Węgrów
  czy też Sokołów Podlaski