Prawo gospodarcze
Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!

Prawo gospodarcze a nasza Kancelaria:


  • zakładanie i rejestracja spółek handlowych, zakładanie spółek cywilnych
  • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, m.in.: o zapłatę faktur, o zwrot zadatku, o roszczenia z tytułu umów: o dzieło, sprzedaży, dostawy, robót budowlanych, przewozu, spedycji, itp.,
  • windykacja należności,
  • odszkodowania,
  • odwołania od decyzji Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • prawo konkurencji,
  • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
  • postępowanie w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.